• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
eindversie poster 4op5.jpg
Logo_Straal_Wit.png

STRAAL REDT

 

Deze weesboot ligt al jaren stil aan de kade. De eigenaar kwam te overlijden en de familie ziet er geen fun meer in. En hij is niet alleen.

350 tot 700 polyester boten vervoegen ieder jaar de Vlaamse vloot aan afgedankte pleziervaartuigen.

 

Dat is heel wat polyester en de recyclage ervan is economisch niet interessant.

magnifying-glass.png

STRAAL VERRIJKT

"Waar moet ik dat leggen?"

"Ik zie er geen beginnen aan."

"Ik heb twee linkerhanden

en geen materiaal."

 

Uitgeleefde vaartuigen wakkeren een vuur aan in dromers.

Maar alvorens we de handen uit de mouwen halen, bergen we de droom alweer op.

Nochtans zijn de skills die je opdoet in maatwerk noodzakelijk en schaars in de circulaire stad van morgen. Daarbij vraagt het moderne vaartuig om technologieën zoals E-mobility en loT connectivity.

Een gedeelde werkplaats waar kennis en passie gedeeld - en talenten gebundeld worden, werkt beter dan een afgezonderd eiland.

magnifying-glass.png

STRAAL DEELT

Op het water vindt de Gentenaar rust en ruimte.

Toch lijkt de aankoop van een boot geen goed idee. Kost hopen, wordt amper gebruikt

en vergt heel wat onderhoud.

Maar wat dan met het water?

Onze stad heeft het goed gezien. Met

  • slimme/groene mobiliteit

  • de uitbouw van economische activiteiten en

  • gelegenheid om te wonen/werken/verpozen op en aan het water

als kritische beleidsparameters, wil Gent zich op de kaart zetten als een duurzame waterstad.

magnifying-glass.png

van weesboot tot deelvloot

  • Facebook
Logo_Straal_Wit_groter frame.png

Het water van iedereen

We zien kansen in onze waterwegen als stedelijk gegeven.

We maken ons zorgen over enkele zaken die aan het duurzame karakter van onze planeet raken: grondstofontginning, bijhorende CO2 uitstoot en de polyester afvalberg.

We zien de voordelen van een circulair businessmodel: 

van uitzonderlijke klantenrelaties en jobcreatie, tot toegang tot extra inkomsten en lagere kosten.

Maar we doen het vooral voor de planeet hé.

STRAAL combineert deze kansen en uitdagingen tot een maatschappelijk gedragen verhaal.

Een verhaal dat mensen samenbrengt rond een gemeenschappelijke interesse, binnen een financierbaar circulair bedrijfsmodel.

Een verhaal van oude boot tot deelvloot.

 

Straal REDT

Een boot wil varen. Anders gaat het mis.

 

Duizenden weesboten lopen in heel Europa achterstallig onderhoud op.

De droom verandert in een (drijvende) kost.  

Straal redt deze boten.

STRAAL redt wie zal moeten opdraaien voor de verwijdering van verwaarloosde vaartuigen. 

Beeld kapotte boot.png
 
Beeld werkplaats.png

Straal VERRIJKT

Hergebruiken krijgt de voorkeur op vernietigen.

 

STRAAL verenigt enthousiasme rond bootrenovatie. We bieden skills, middelen en ruimte op onze inclusieve werkvloer. 

 Onze gedeelde werkplaats bundelt enthousiasme, kennis en ervaring en deelt dit met alle werkplaats gebruikers. We bieden een bijzondere leerplek voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt en zien in hun talenten een unieke meerwaarde in verschillende stadia van het bouwproces. 

 

 

Als early adopter combineren we nieuwe technologieën met een smart design.

Zo wordt de Straalvloot een benchmark voor duurzame mobiliteit op het water.

Water scherp.jpg

Straal DEELT

Het water biedt ruimte voor iedereen.

 

Met onze unieke deelvloot brengen we het leven naar enkele waterrijke Gentse gebieden in volle transitie.

 

De vloot wordt aangevuld met modulaire platformen opgebouwd uit de afvalstromen van de weesboten.

Talrijke stadsfuncties vinden hierop hun drijvende variant.

Een circulaire totaalervaring in onze duurzame waterstad.

Beeld deelvloot.png
 
 

Met de steun van:

Stad Gent

Vlaanderen - Departement Werk & Sociale Economie

logoGent_z100.png
DEF_logo_niv2_naakt_vlaanderen-is-duurzaam-ondernemen_flanders_art.png